ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Müdür: Doç. Dr. Ufuk GENCEL
e – Posta : ufuk.gencel@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001 (dahili: 268)
Belge Geçer : +90 232 260 1004

Müdür Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Betül AYGÜN
e – Posta : betul.aygun@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001 (dahili: 401)
Belge Geçer : +90 232 260 1004

Müdür Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Bora GÖRGÜN
e – Posta : bora.gorgun@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Belge Geçer : +90 232 260 1004

Yönetim Kurulu Üyeleri
Doç. Dr. Musa GÖK (Maliye Bölümü-İİBF)
Doç. Dr. Miray ÖZÖZEN DANACI (Temel Eğitim Bölümü-EF)
Dr. Öğr. Üyesi Betül AYGÜN Yönetim Bilişim Sistemleri-İİBF)
Dr. Öğr. Üyesi Bora GÖRGÜN (Özel Eğitim Bölümü-EF)
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ŞAHİN (Müzikoloji Bölümü-GSF)

Danışma Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. A. Metin KARKIN (Müzikoloji Bölümü-GSF)
Prof. Dr. Bedriye ASIMGİL (Mimarlık- MF)
Doç. Dr. Erim KONAKÇI (Arkeoloji-FEF)
Doç. Dr. Aslı GÜNEŞ GÖLBEY (Peyzaj Mimarlığı-MF)
Doç. Dr. Didem KOBAN KOÇ (Yabancı Diller Eğitimi Bölümü-EF)
Doç. Dr. Pınar Augereau (Psikoloji Bölümü-FEF)