Yönetim

ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Müdür: Doç. Dr. Banu ALAN SÜMER
e – Posta : banu.alansumer@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Belge Geçer : +90 232 260 1004

Müdür Yardımcısı: Doç. Dr. Çiğdem TANYEL BAŞAR
e – Posta : cigdem.tanyelbasar@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Belge Geçer : +90 232 260 1004

Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi İrem GÜRGAH OĞUL
e – Posta : irem.gurgahogul@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Belge Geçer : +90 232 260 1004

Yönetim Kurulu Üyeleri
Doç. Dr. Çiğdem TANYEL BAŞAR (Grafik Tasarımı Bölümü-GSF)
Dr. Öğr. Üyesi İrem GÜRGAH OĞUL (Temel Eğitim Bölümü-EF)
Dr. Öğr. Üyesi Sevda EMLAK (Geleneksel Türk Sanatları Bölümü-GSF)
Dr. Öğr. Üyesi Seçil ÖZDEMİR METLİOĞLU (Sosyoloji Bölümü-FEF)
Dr. Öğr. Üyesi Pınar TÜRKMEN BİRLİK (Felsefe Bölümü-FEF)

Danışma Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Dilek İNAN (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü-FEF)
Prof. Dr. Hülya YÜKSEL (Sosyoloji Bölümü-FEF)
Doç. Dr. Erim KONAKÇI (Arkeoloji Bölümü-FEF)
Doç. Dr. Hande ŞAHİN (Sosyoloji Bölümü-FEF)
Doç. Dr. Eren RIZVANOĞLU (Felsefe Bölümü-FEF)
Doç. Dr. Pınar KURT (Psikoloji Bölümü-FEF)

Skip to content